domingo, 10 de mayo de 2015

La voz del sentimiento

                                                              "LA VEU DEL SENTIMENT"

                                                               Res no sé del naixement,
                                                               ni de la mort.
                                                               El meu escrit és tan sols
                                                               la veu del sentiment,
                                                               una veu humil,
                                                               com la de qualsevol,
                                                               que sense ciéncia,
                                                               agosaradament es manifesta.

                                                                                   Francesc Aledón Vicente


                                                                         ****
                                                             
                                                   " LA VOZ DEL SENTIMIENTO"
                                                 
                                                            Nada se del nacimiento
                                                                 ni de la muerte.
                                              mi escrito es tan solo la voz del sentimiento,
                                                               una voz humilde,
                                              como la de cualquiera ,que sin ciencia,
                                                     osadamente se manifiesta.
                                                             


  Pd: Tuve la suerte de conocer en primera persona al escritor.                                                              


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...